UAB „Sedes Regia” baldų dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”

2023-01-01

Sedes Regia“ vykdo projektą „Naujo baldų dizaino kūrimas bei įdiegimas UAB „Sedes Regia”. Projekto NR. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0767. Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”. Projektui įgyvendinti skirta 49 948,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 66 598,00 Eur.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino inovacijas. UAB „Sedes Regia”, bendradarbiaujant su Lietuvos architektais, sukūrė dviejų naujų baldų dizainus. Šie baldai yra skirti visuomeninių patalpų apstatymui. Didelių išmatavimų minkštasuoliai Fluff ir miego kapsulė S-Box yra modernūs, atitinka naujausias baldų mados ir biurų, bibliotekų, mokslo institucijų bei kitų visuomeninių patalpų vystymosi tendencijas. Projekto rezultatas – sukurti nauji gaminiai, išplėstas originalių modelių asortimentas, išaugę pardavimai, padidėjęs įmonės konkurencingumas Lietuvos bei užsienio rinkose.

Projekto vykdymo pradžia: 2021-07-11.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-03-31.